• 0 out of 5

  Đổi nguồn Lioa 1500VA

  500,000 

  Điện áp vào : 220v
  Điện áp ra : 100v/120v
  Sử dụng chủ yếu cho các thiết bị điện, điện tử nội địa Nhật, Mỹ
  Gọn gàng, dễ mang, dễ sử dụng giúp bạn có thể dùng bất cứ khi nào cần
  Bảo hành: 3 năm

 • Đổi nguồn Lioa 2000VA
  0 out of 5

  Đổi nguồn Lioa 2000VA

  700,000 

  Điện áp vào : 220v
  Điện áp ra : 100v/120v
  Sử dụng chủ yếu cho các thiết bị điện, điện tử nội địa Nhật, Mỹ
  Gọn gàng, dễ mang, dễ sử dụng giúp bạn có thể dùng bất cứ khi nào cần
  Bảo hành: 3 năm

 • 0 out of 5

  Đổi nguồn Lioa 200VA

  300,000 

  Điện áp vào : 220v
  Điện áp ra : 100v/120v
  Sử dụng chủ yếu cho các thiết bị điện, điện tử nội địa Nhật, Mỹ
  Gọn gàng, dễ mang, dễ sử dụng giúp bạn có thể dùng bất cứ khi nào cần
  Bảo hành: 3 năm

 • Đổi nguồn Lioa 600VA
  0 out of 5

  Đổi nguồn Lioa 600VA

  400,000 

  Điện áp vào : 220v
  Điện áp ra : 100v/120v
  Sử dụng chủ yếu cho các thiết bị điện, điện tử nội địa Nhật, Mỹ
  Gọn gàng, dễ mang, dễ sử dụng giúp bạn có thể dùng bất cứ khi nào cần
  Bảo hành: 3 năm